Cadrele medicale reprezintă elementul central în gestionarea şi prestarea serviciilor de sănătate în toate ţările. Capacitatea sistemelor de sănătate de a fi performante şi de a reacţiona în modul corespunzător la noile provocări cu care se confruntă acestea este puternic influenţată de disponibilitatea cadrelor medicale cu abilităţi relevante, într-un număr suficient, prezente acolo unde este nevoie şi activând într-un mediu care-l motivează şi implică.

 

Recentele eforturi globale şi regionale, precum şi Raportul Sănătăţii Globale din 2006 au reiterat urgenţa şi importanţa abordării provocărilor ce ţin de cadrele medicale, precum deficitul, dezechilibrul, nepotrivirea între modelele educaţionale şi necesităţile din domeniul sănătăţii şi îngrijorările ce ţin de productivitate. În această ordine de idei, fortificarea forţei de muncă în domeniul sănătăţii devine o sarcină esenţială în asigurarea faptului că sistemele de sănătate sunt capabile să realizeze obiectivele naţionale şi cele globale în domeniul sănătăţii. Este extrem de important ca statele să elaboreze politici care să asigure disponibilitatea unui număr suficient de lucrători medicali cu o combinaţie relevantă de abilităţi, competenţe şi motivaţii pentru prestarea serviciilor de sănătate către populaţiile din ţările lor.

 

Folosindu-se de acest moment important creat de mai multe iniţiative în rândul cadrelor medicale, Organizaţia Mondială a Sănătăţii întreprinde acţiuni care să permită ţările de a merge mai departe şi de a elabora politici şi strategii naţionale concrete cu privire la cadrele medicale.

 

Biroul Regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Europa sprijină statele membre în confruntarea cu noile provocări din domeniul resurselor umane în sănătate privind studiile şi instruirea, migraţia şi reţinerea, performanţa şi managementul.

Mai multe informaţii pe http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Health-systems/health-workforce