20 martie: Conferința de încheiere a Proiectului

Biroul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) din Republica Moldova și  Ministerul Sănătății vor organiza conferința de încheiere a Proiectului „Îmbunătățirea managementului mobilității cadrelor medicale din Republica Moldova”. În cadrul evenimentului vor fi prezentate activitățile realizate în cadrul proiectului și vor fi abordate aspecte ale migrației și mobilității cadrelor medicale, motivației și reținerii acestora pe plan național, precum și în contexte regionale și globale. 

27 februarie: Atelier de lucru privind reținerea lucrătorilor medicali în zonele îndepărtate și mediul rural în Republica Moldova

Ministerul Sănătății și Biroul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Republica Moldova organizează un atelier de lucru privind sporirea accesului la cadrele medicale în mediul rural și zonele îndepărtate prin creșterea gradului de reținere a cadrelor. Evenimentul este destinat factorilor de decizie și autorităților publice locale și se va axa pe recomandările OMS privind strategiile de atragere, angajare și retenție a lucrătorilor medicali în mediul rural și zonele îndepărtate.

13 februarie: Lansarea Sistemului Informatic de Evidență a Resurselor Umane din Sistemul Sănătății
Ministerul Sănătății și Biroul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Republica Moldova lansează Sistemului Informatic de Evidență a Resurselor Umane din Sistemul Sănătății (abreviat – SIERUSS), ce include în sine baza de date a resurselor umane în sănătate și reprezintă un mecanism complex pentru colectarea, analiza și raportarea  datelor cu privire la resursele umane în sănătate.
10 februarie: Lansarea studiului „Lucrătorii medicali din Republica Moldova: motivele abandonării profesiei”

Cercetarea a analizat în premieră în țară fenomenul de abandonare de către lucrătorii medicali a sistemului de sănătate și a profesiei în favoarea altor munci.

La eveniment sunt invitați să participe factori de decizie din Parlamentul Republicii Moldova și Ministerul Sănătății, reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, instituțiilor medicale naționale, asociațiilor profesionale, Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă și ai organizațiilor internaționale. Studiul a fost realizat de Școala de Management în Sănătate Publică, sub îndrumarea Biroului OMS din Republica Moldova în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Îmbunătățirea managementului mobilității cadrelor medicale din Republica Moldova”.

15 decembrie 2014: Masă rotunda privind licențierea medicilor

Oficiul OMS din Republica Moldova, cu suportul Biroului regional OMS pentru Europa, în colaborare cu Ministerul Sănătății, organizează o masă rotundă privind reglementarea și licențierea medicilor în Uniunea Europeană și provocările în domeniu pentru Republica Moldova. Evenimentul va pune în discuție mecanismele eficiente de politici pentru implementarea aranjamentelor de reglementare și licențiere.

La eveniment vor participa experți internaționali din Polonia, Estonia și Israel, care vor prezenta mecanismele de licențiere și reglementare a cadrelor medicale din țările respective. Experții vor aborda, de asemenea, aspectul modificării legislației din punct de vedere al integrării europene și standardelor UE, precum și modalitățile de migrare a cadrelor medicale din perspectiva licențierii acestora. 

Page 1 of 5